Registeringsansökan

Om Du är redan medlem i vår släktsällskap, skicka Din ID-data här till vår admin via e-mail och vår admin skickar en ny lösenord till Dig. Dom gäller bode i vår Hemsida och Forum. Ändra på Ditt lösenord i Ditt eget "Profil" enligt dessa råd. (Goda tips äro, gör det inte för enkel för säkerhetens skull för oss alla.)